/ บริษัท เบต้า (เอเชีย) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขาย–ให้เช่า ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานเคลื่อนที่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง ให้บริการ ออกแบบ ก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเคลื่อนที่ ห้องน้ำเคลื่อนที่ ป้อมยามสำเร็จรูป สำนักงานสำเร็จรูปทุกรูปแบบ บ้านสำเร็จรูปโดยมีประสบการณ์ในการผลิต ภายใต้กระบวนการผลิตที่มาตรฐานควบคุมโดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือแม้แต่ต้องการออกแบบตู้คอนเทนเนอร์ด้วยตนเองก็ได้ สะดวก ประหยัดราคาก่อสร้าง และติดตั้งใช้เวลาน้อย
 • WELCOME TO

  BETA ASIA CO., LTD.

 • WELCOME TO

  BETA ASIA CO., LTD.

 • WELCOME TO

  BETA ASIA CO., LTD.

 • WELCOME TO

  BETA ASIA CO., LTD.

 • WELCOME TO

  BETA ASIA CO., LTD.

 • WELCOME TO

  BETA ASIA CO., LTD.

 • hello

  banner

WELCOME TO

BETA ASIA CO., LTD

BETA (ASIA) is the supplier of portable multipurpose space in Thailand. We deliver perfect work space solution to area. Products and services are portable accommodations, portable office, portable guardhouses, portable toilets and storage containers. At BETA (ASIA) our products are available for purchase or rent.
OUR FEATURE PRODUCTS

Leading companies. Who put their trust in our products and brands with care before and after the sale.

Fast service, delivery and repair services.