/ บริษัท เบต้า (เอเชีย) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขาย–ให้เช่า ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานเคลื่อนที่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง ให้บริการ ออกแบบ ก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเคลื่อนที่ ห้องน้ำเคลื่อนที่ ป้อมยามสำเร็จรูป สำนักงานสำเร็จรูปทุกรูปแบบ บ้านสำเร็จรูปโดยมีประสบการณ์ในการผลิต ภายใต้กระบวนการผลิตที่มาตรฐานควบคุมโดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือแม้แต่ต้องการออกแบบตู้คอนเทนเนอร์ด้วยตนเองก็ได้ สะดวก ประหยัดราคาก่อสร้าง และติดตั้งใช้เวลาน้อย